Κυριακή, 23 Μαρτίου 2014

Πώς απαλλάσσονται οι αγρότες από την τήρηση βιβλίων

Πώς απαλλάσσονται οι αγρότες από την τήρηση βιβλίων
Για την απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων των αγροτών του ειδικού καθεστώτος η νέα εγκύκλιος του κ. Θεοχάρη τονίζει ότι :
Με τις νέες διατάξεις το όριο του κριτηρίου των ακαθαρίστων εσόδων ανήλθε στο ποσό των
15.000 ευρώ. Έτσι, από 1.1.2014, από την τήρηση βιβλί ων και την έκδοση στοιχείων, απαλλάσσονται οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., οι οποίοι κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, πραγματοποίησαν ακαθάριστα έσοδα από την πώληση αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και την παροχή αγροτικών υπηρεσιών μέχρι 15.000 ευρώ, και έλαβαν δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης μέχρι 5.000 ευρώ.

Διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις πώλησης αγροτικών προϊόντων από τρίτους (εμπόρους - συνεταιρισμούς) για τον υπολογισμό των ακαθαρίστων εσόδων προκειμένου να προσδιοριστεί η υποχρέωση ένταξης στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, λαμβάνεται υπόψη το ύψος των πωλήσεων που πραγματοποιήθηκαν από τον τρίτο χωρίς προμήθεια ή τυχόν έξοδα που πραγματοποιήθηκαν.


 Διαβάστε επίσης: Διευκρινίσεις για όσους απαλλάσσονται από τήρηση βιβλίων

newsbomb.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ