Τρίτη, 5 Απριλίου 2011

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η θεσμοθέτηση κατώτατων ποσοστών κέρδους στα καπνικά

Στο άρθρο 47 παρ. 6 του ν. 3943/2011 με τίτλο «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών», ο οποίος δημοσιεύθηκε στο φύλλο 66 Α' της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στις 31/3/2011, ορίζονται τα κατώτατα  όρια προμήθειας των εμπόρων χονδρικής και λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων.

Η εφαρμογή της διάταξης ορίζεται ότι αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσής της στην εφημερίδα της Κυβέρνησης (δλδ 31/3/2011) και έχει ισχύ μέχρι τις 31/12/2011.
Η Γενική Διεύθυνση Φορολογίας εξέδωσε την ΠΟΛ 1062/1-4-2011 με την οποία κοινοποιεί, για ενημέρωση, στις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών τον προαναφερθέντα νόμο, ενώ οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των νέων διατάξεων θα παρασχεθούν με εξειδικευμένες εγκυκλίους όπως επακριβώς αναφέρεται. 

Διαβάστε το Νόμο στο σχετικό ΦΕΚ >> εδω <<

1 σχόλιο:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ