Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ


ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΩΝ

ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΘΩΝΟΣ 10 – Τ.Κ. 105 57 – Αθήνα 

ΤΗΛ. 210 3229500 FAX 210 3214367


Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2012

Πληροφορίες:       210 4113386 Δήμητρα Λουκά
                                 6977834350  Θεόδωρος Μάλλιος
                                 210 3229500 Νικολέτα Δημοπούλου      


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   -   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του προσκαλεί τα μέλη της ως άνω Ομοσπονδίας σε καταστατική,  απολογιστική και αρχαιρεσιακή Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων, που θα διεξαχθεί στην Αθήνα, στην αίθουσα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, επί της οδού Πανεπιστημίου αρ. 44 στις 18/02/2012, ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00 μ.μ., για
1) για την εκλογή αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ., 2) διοικητικό απολογισμό, 3) τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού και 4) προγραμματισμός και δράση της Ομοσπονδίας.
               Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης τα οποία θα συζητηθούν είναι τα εξής :
α) Εξεύρεση πόρων για την Ομοσπονδία, β) Ενοίκια περιπτέρων: μείωση καθώς και συμμετοχή του κλάδου στις Επιτροπές εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, γ) Καπνικό, οι τελευταίες εξελίξεις, δ) Κάρτες κινητής τηλεφωνίας,  μείωση ποσοστών, ε) Παγωτά, στ) Τύπος, ζ) Απελευθέρωση του επαγγέλματος του καπνοπώλη, η) Υπουργείο Υγείας, αύξηση των διαστάσεων των ψυγείων θ) Καλλικράτης – μεταφορά αρμοδιοτήτων σχετικά με τα περίπτερα στους Δήμους.
Η εκλογή των αναπληρωματικών μελών θα γίνει υπό την Προεδρία του Δικαστικού Αντιπροσώπου, κατά το χρονικό διάστημα 13:00 μ.μ. έως 14:00 μ.μ.
               Καλείστε να συμμετάσχετε στις εργασίες της ως άνω Γενικής Συνέλευσης με δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
               Για να συμμετάσχετε θα πρέπει να αποστείλετε στη γραμματεία της Ομοσπονδίας σε φωτοαντίγραφα ή στο fax: 210  3214367 τα εξής πρακτικά, αν δεν τα έχετε αποστείλει:
1.            Το πρακτικό εκλογής του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου σας,  όπου θα εμπεριέχεται και το πρακτικό εκλογής των αντιπροσώπων.
2.            Την κατάσταση των ψηφισάντων κατά τις τελευταίες εκλογές, τόσο για την εκλογή Δ.Σ., όσο και για την εκλογή των αντιπροσώπων για την Ομοσπονδία.
3.            Το πρακτικό συγκρότησης σε σώμα του Δ.Σ., και κατανομής των αξιωμάτων των μελών.
4.            Την απόφαση διορισμού του Δικαστηρίου για όσα Σωματεία έχουν προσωρινές διοικήσεις, καθότι αυτά έχουν το δικαίωμα εγγραφής και συμμετοχής στις εργασίες της Γ.Σ. χωρίς το δικαίωμα ψήφου, όπως ορίζει ο νόμος.
        Υποψηφιότητες των αντιπροσώπων γίνονται δεκτές και κατά την ημέρα της Γ.Σ.
        Η απόδειξη της ιδιότητας του περιπτερούχου αντιπροσώπου είναι απαραίτητη. Αυτή μπορεί να γίνει με την προσκόμιση στοιχείου μηδενικής απόδειξης της επαγγελματικής του ταμειακής μηχανής. 
            Καλούνται επίσης Σωματεία, εκπρόσωποι κινήσεων και πρωτοβουλιών απ’ όλη την Ελλάδα, να συμμετάσχουν στην Πανελλαδική Συγκέντρωση, στον ίδιο χώρο, την ίδια μέρα, που δεν θα έχουν πάρει μέρος στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, που θα έχει προηγηθεί.
            Η Συγκέντρωση αυτή θα αρχίσει στις 16:00 μ.μ., με σκοπό τη συσπείρωση του κλάδου και την αντιμετώπιση από κοινού όλων των προβλημάτων που μας απασχολούν καθώς και την αναζήτηση εφικτών λύσεων. Στη σύσκεψη αυτή τα θέματα που θα απασχολήσουν θα είναι τα ίδια με αυτά που θα τεθούν και στην Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας και αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη της πρόσκλησης μας. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η ατζέντα δεν είναι ανοιχτή για να θέσει όποιος επιθυμεί το οποιοδήποτε θέμα.
            Επιθυμούμε και ελπίζουμε στη συμμετοχή σας.
Ενημερώστε μας όσο πιο έγκαιρα γίνεται για καλύτερη οργάνωση και προγραμματισμό.

   Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
   
           Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
       

        ΔΗΜΗΤΡΑ  ΛΟΥΚΑ                                             ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΛΛΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ